Krčín a Nevděk

Rok 1573 | Třeboň | délka 5.4 km | 7 zastavení | trvání 2.5h

Příjemná a nenáročná procházka kolem třeboňských rybníků.


Jakub Krčín chce postavit největší rybník v zemi, ale Třeboňáci jsou proti němu.

Jakub Krčín se narodil v roce 1535 a po studiích a několika pracovních úspěších na jihočeských panstvích vstoupil v roce 1561 do služeb Rožmberků. Osvědčil se a stal se purkrabím na zámku Krumlov. Rožmberkům přestavoval a vylepšoval pivovary, zemědělské usedlosti i ovčíny. Zejména pivovary zaznamenaly mnohem vyšší výnosy. Krčín také rád pivo pil, tudíž byl pravý odborník. Byl to muž houževnatý, tvrdý k sobě i svým zaměstnancům, mnohdy nepříjemný, ale spravedlivý. Vyneslo mu to ale také mnoho nepřátel. Po několika letech služby se pustil do odvážného rybníkářského díla.