Gestapo ve sklárně

Rok 1941 | Tasice | délka 7 km | 7 zastavení | trvání 2.5h

Okružní trasa vede od Hutě Jakub v Tasicích přes Kotoučov, dále pak kolem Pilského rybníka v Bohdanči, na rozhlednu Bohdanka a odtud kolem rybníčku Dyndáček po cestě zpátky směrem do Tasic a končí před hutí.


Pomoz majiteli sklárny ukrýt před nacisty důkazy, že podporuje odboj.

Tento příběh se odehrává v roce 1941. Čechy a Morava jsou obsazeny německou nacistickou říší a prohlášeny za takzvaný protektorát. Slovo „protektorát” odvozené od latinského slova „ochrana”, ale očividně chyběly nějakému německému úředníkovi ve slovníku ostatní stránky od „o”, kde jsou slova „obsadit”, „okupovat”, „olupovat”, „omezovat”, „ovládat”… a tak do názvu použil, co mu zbylo. Nacistické Německo rozpoutalo válku, které se později neřekne jinak než „2. světová”, a všechny české a moravské továrny, které vyrábějí cokoliv využitelného pro válčení, jsou pod přísným dohledem a musejí dodávat pro německou armádu. Nejinak tomu bylo i ve sklárně v Tasicích, kterou vlastní už pátým rokem Čeněk František Císař. Zdejší výroba skla byla zachována, ale místo broušených skleniček se zde vyrábí skleněné hranoly do tankových zaměřovačů. Čeněk Císař má v Praze bratra Rudolfa, který je zapojený do odboje proti nacistům a pracuje pro tajnou skupinu RU-DA, která provádí špionáž i záškodnické akce. Čeněk se těchto akcí neúčastní přímo, ale dává své peníze na to, aby bylo možné uplácet protektorátní úředníky, nakupovat potřebný materiál a tak dále. Naneštěstí odhalila tajná nacistická policie, zvaná zkráceně gestapo, část odbojové aktivity skupiny RU-DA a zatkla několik jejích příslušníků, včetně zakladatele skupiny Rudolfa Císaře. Gestapo rozjelo velkou pátrací akci a prohledává domy všech rodinných příslušníků zatčených a právě vtrhlo i do sklárny v Tasicích. Čeňkovi se podařilo ukrýt, ale teď umírá strachem, protože ve sklárně jsou ukryté zbraně a také různé důkazy o odbojové činnosti jeho bratra. Jestliže gestapo cokoliv z toho najde, skončí před popravčí četou oba bratři a také řada dalších lidí. Musíš proniknout do sklárny a usvědčující materiály najít a zničit dřív, než bude pozdě.

Tato trasa vznikla v roce 2018 díky finanční podpoře Nadace ČEZ.