Konstantin a Metoděj

Rok 863 | Staré město | délka 8.5 km | 8 zastavení | trvání 3h

Trasa vede od nádraží na náměstí Velké Moravy a pak kolem tenisových kurtů na tak zvanou Cyrilometodějskou stezku, která je spojena s křížovou cestou a dovede tě až na Velehrad a pak k archeoparku Modrá, kde herní trasa končí. Zpět je možno se vracet po stejné cestě nebo autobusem, který jezdí z Velehradu v pravidelných intervalech.


Bratři Konstantin a Metoděj přinesli na Moravu slovanskou věrouku, ale to se nelíbí mocným Frankům.