Žerotínův tah

Rok 1608 | Rosice u Brna | délka 5 km | 9 zastavení | trvání 2h

Trasa vede od železniční stanice na svatý kopeček s kaplí Nejsvětější Trojice a pak na náměstí a následně po obvodu zámeckého parku až k budově zámku.


Pomoz šlechticovi Karlu staršímu ze Žerotína uhájit svou čest a posílit samostatnost Moravy.