Amosova latina

Rok 1614 | Přerov | délka 2 km | 7 zastavení | trvání 0.75h

Trasa vede od místa, kde stávala škola, na které Komenský učil, pěknou procházkou centrem města až k zámku. Tam doporučujeme návštěvu muzea.


Jan Amos Komenský hledá způsob, jak učit latinu bez mlácení žáků rákoskou.