Trilobiti v ohrožení

Rok 1883 | Praha | délka 2 km | 7 zastavení | trvání 1h

Trasa vede od Hlubočepského zámku přes přírodní park Pod štolou k Barrandovským terasám.


Přesvědč J. Barranda, aby svou sbírku zkamenělin odkázal Čechům.

To-to tě poučí: Joachim Barrande byl vzděláním stavební inženýr. Do Čech přišel jako vychovatel ve službách krále Karla X., který musel roku 1830 prchnout z Francie. Francouzská královská rodina se usídlila na Pražském hradě a Joachim Barrande se začal při cestách Prahou seznamovat s českými vědci a umělci. Hrabě Kašpar Šternberk, mimo jiné jeden ze zakladatelů Národního muzea, požádal Barranda o to, aby naprojektoval železniční dráhu údolím Berounky. Trať se nakonec nestavěla, ale průzkum trati zcela změnil Barrandovi život. V okolí obce Skryje našel množství zkamenělin starodávných zvířat, trilobitů. Od té doby chodil Barrande na výpravy z Prahy k Berounu, Rakovníku a Příbrami, vedl si zápisky a kresby a obešel stovky nalezišť. Vytvořil naprosto výjimečnou sbírku. Jednoduše poklad. Barrande se spřátelil s mnoha českými vlastenci, třeba s Palackým, a naučil se výborně česky. Ale teď je Joachim Barrande starý pán a mnozí čeští vědci mají obavy, že ve své závěti odkáže svůj poklad do ciziny. Je to koneckonců Francouz. A pravda je i to, že Češi se vůči němu nechovali pokaždé úplně férově. Musíš Barranda přesvědčit, ať odkáže sbírky Národnímu muzeu.