Lázně časoplavců

Rok 3333 | Praha Modřany | délka 0 km | 7 zastavení | trvání 0.75h

Trasa prochází dvěma bloky domů, kde se rozprostírá Parkové muzeum v Modřanech. Začíná v ulici Rorýsova na stanovišti C6.


To-to musí procestovat a pročistit historii Modřan, aby tu mohly vzniknout Lázně času.

Cestování časem není jednoduchá věc, jak si lidé občas myslí. Z pohledu neinformovaného člověka se to jeví, že jste si jen poskočili na místě. Cesta tam a zpět se pro druhého pozorovatele smrskne na nictinu sekundy, ale tvoje tělo cestuje tam a zpět často na časovzdálenost desítek generací. Buňky v koleně nebo v tlustém střevě to neřeší, protože ty jsou pitomé, jak umí být jen kolagen, ale u těch mozkových, to je jiná písnička. Když cestuje člověk časem, stane se mu z mozku květáková polévka. Jen ta petrželka nasypaná na povrchu tam není. Když cestujete často, cítíte potom šílenou závrať, kdykoliv se podíváte na hodinky nebo na kalendář. Proto se Úřad pro kontrolu časoprostoru rozhodl zřídit povinné zotavovací pobyty pro časoplavce. Postupně se vyzkoumalo, že podobně jako dýchací potíže potřebují mořský vzduch, časoplavci s polévkou nejlépe svědčí pravidelné letopočty jako je 2222, 5555 a podobně. Tady v Evropě je silná tradice pro „3”, a tak nejvíc požadovaný je lázeňský pobyt v roce 3333. Pro tak zvané lázně časoplavců byly vybrány pražské Modřany. Jako hlavní hledisko při výběru místa je to, že v daném místě je minimum neblahých historických událostí. Bohužel i v těch celkově idylických Modřanech je pár okamžiků, které je potřeba takříkajíc vyčistit. To-to byl Úřadem vybrán, aby proskákal modřanskou historii a našel problematické momenty a ty mírně upravil. Neměl by tam však pobíhat bez našince. Tak mu, prosíme, pomoz.