Lov na Elišku

Rok 1310 | Nymburk | délka 5 km | 8 zastavení | trvání 1.5h

Trasa vede z náměstí k řece. Přejde kolem elektrárny do parku zvaného Ostrov a podél řeky ke staré Sokolovně, kde se stočí zpět k elektrárně a přes řeku pokračuje kolem městských hradeb zpět do centra města.


Eliška Přemyslovna prchá z Prahy před králem, který usiluje o její život. Královi vojáci jsou jí v patách.

Když byl zavražděn mladičký král Václav III., zemřel poslední mužský potomek rodu Přemyslovců. Z mocného rodu, který vládl českým zemím přes 400 let, zbývá Václavova sestra Eliška Přemyslovna. Českým králem je zvolen Jindřich Korutanský, ale už po dvou letech jeho špatného panování se mezi českou šlechtou ozývají hlasy, že by měl být sesazen. Jindřich si uvědomuje, že největším nebezpečím pro něj je případný sňatek jeho švagrové Elišky Přemyslovny s příslušníkem některého evropského královského rodu. Eliščin manžel by v takovém případě měl přímý přístup k trůnu českých králů. Jindřich Korutanský se proto snaží sňatku zabránit všemi prostředky. Když Eliška odmítla Jindřichem navrhovaný sňatek s nevýznamným vévodou Otou z Bergau, uvěznil ji na pražském hradě. Eliška má dokonce podezření, že ji chce otrávit. Musí pryč z Jindřichova dosahu. Ale jak a kam?