Černoskláři

Rok 1821 | Nové Hrady | délka 5.4 km | 9 zastavení | trvání 2h

Trasa vede z parkoviště k rozcestníku u Hamru, dále pokračuje okružní trasou Terčina údolí a ústí u jeho vstupní brány.


Hrabě Buquoy potřebuje pomoct odvrátit krach svých skláren a vynalézt nový druh skla.

Karel Bonaventura Buquoy získal v Čechách jako první z rodu Buquoyů 6. února 1620 od císaře Ferdinanda II. panství Nové Hrady, Rožmberk a Libějovice. V roce 1695 zřídil sklárnu v Pohoří na Šumavě a v Údolí u Nových Hradů byla zřízena brusírna skla. Výrobky z buquoyských skláren putovaly v této době přes Prahu a Vídeň téměř do celé Evropy, nejčastěji do Itálie, Nizozemí, Portugalska a Turecka. Postupně vznikaly v okolí další sklárny, které postupně všechny zdědil Jiří František Buquoy. Byl to člověk ohromného záběru. Věnoval se matematice, fyzice, zoologii, hudbě, filosofii, ekonomice, strojnictví, skládal básně. Dalším jeho koníčkem bylo sklářství, sestrojil dřevěný parní stroj, zřídil přírodní rezervaci Žofínský prales, podporoval umělce a Národní muzeum, psal odborné statě, zajímal se o politiku.