Poklad rodu Šliků

Rok 1708 | Nejdek | délka 9 km | 9 zastavení | trvání 3h

Trasa vede z města Nejdku po krásných lesních cestách na Limnický vrch, rozhlednu Pajndl a přes Tisovou zpátky k hradu a kostelu.


Pomoz mladému hraběti Šlikovi nekrást a nelhat! A také najít poklad v rodinné hrobce v Nejdku.

V roce 1708 byla v Nejdku vykonána poslední veřejná poprava. Potrestán byl místní kostelník za vykradení hrobky hraběte Šlika a jeho žena byla vyhnána ze země. Co se konkrétně stalo nevíme. Ale jisté je, že slavný šlechtický rod Šliků vládl v Nejdku o sto let dříve, v letech 1446 až 1602. Déle než jedno a půl století tu bylo pány šest hrabat Šliků. Jeden z nich, Lorenz Šlik, zavedl do celého kraje protestantství - luteránskou víru. Šlikovi zde byli milovaným pány, dokonce se přátelili s podannými. Pak ale došlo k vyhrocení situace mezi českými protestanty a katolickým císařem Ferdinandem II. a po bitvě na Bílé hoře byl mezi sedmadvaceti českými pány na Staroměstském náměstí popraven i hrabě Jáchym Šlik. Spousta dalších jeho příbuzných musela prchnout ze země. Katoličtí Habsburkové nad Českou zemí zavládli pevnou rukou a i Nejdecký lid byl donucen přejít z luteránství na katolickou víru. Právě v této době přijíždí do Nejdku smyšlená postava “mladého Šlika”, jakási černá ovce rodiny. Podaří se mu vykrást rodinnou hrobku? Nebo ho předběhne kostelník? A jakou roli v tom sehraje jeho žena?