Kardinální ztráta

Rok 1619 | Mikulov - centrum | délka 3 km | 9 zastavení | trvání 1h

Trasa vede historickým centrem Mikulova, kolem zámku, Horní synagogy a Dietrichsteinské hrobky.


Milované město kardinála Dietrichsteina je obleženo povstalci, ale druhý problém je uvnitř – rozhádaní velitelé obrany.

Kardinál František z Dietrichsteina byl ve své době nejvlivnějším Moravanem. Císař Rudolf II. ho jmenoval nejvyšším hofmistrem a prezidentem tajné císařské rady a to znamená, že císaři spravoval jeho účty a viděl mu pod prsty víc než kdokoliv jiný. Když se moravská šlechta postavila proti Rudolfovi a chtěla, aby vládl jeho mocichtivý bratr Matyáš, byl to kardinál Dietrichstein, který bratry usmířil a nakonec Rudolfa přesvědčil, aby bratrovi trůn českého krále uvolnil. Po smrti krále Matyáše I. v roce 1619 se to ale stejně všechno zase zamotalo. Jeho nástupce Ferdinand II. Štýrský se českým šlechticům a vlivným měšťanům znelíbil, protože odmítal udržovat náboženskou svobodu přislíbenou už Rudolfem II., a tak se čeští páni rozhodli vzbouřit a zvolit svým králem Fridricha Falckého. Ferdinand si nároky na český trůn chtěl vybojovat s pomocí vojáků, a tak se rozhořela válka o české země, která se pak postupně rozrostla do obludných celoevropských rozměrů a nakonec kvůli své délce dostala název třicetiletá válka. Moravská šlechta se pod tlakem postupujících českých vojsk přidala k takzvanému stavovskému povstání proti Ferdinandu II. Habsburskému a kardinála Dietrichsteina zajala jako důležitého spojence nechtěných Habsburků. Podle české módy jej chtěli stavové vyhodit z okna, ale kardinál uměl moc dobře klečet, a tak je uprosil, a namísto “vyhazovu z okna” dostal pětitýdenní domácí vězení ve svém paláci v Brně. Poté byl propuštěn do Mikulova pod podmínkou, že zůstane tam a mimo všechno dění. Kardinál se necítil v mikulovském zámku bezpečně a v rozporu se svými sliby uprchl do Vídně, aby se připojil k Ferdinandu II. Vzbouření Moravané ho prohlásili za zrádce s velkým “Z” a zabavili mu veškerý majetek. S městem Mikulovem to ovšem nebylo tak jednoduché: město bylo dobře opevněno a kardinál se ho nehodlal jen tak vzdát.