Město vzpoury

Rok 1623 | Liberec | délka 2 km | 7 zastavení | trvání 1h

Nenáročná procházka historickým centrem Liberce.


Albrecht z Valdštejna chce nechat vypálit město Liberec, protože je vzpurné. Přiveď ho k rozumu.

Liberec býval v 15. století vesnicí, kde žilo několik soukeníků. Po bitvě na Bílé hoře ho výhodně získal Albrecht z Valdštejna. Mocný muž, vojevůdce a politik, který by rád ovládal celou Evropu. Ten z Liberce udělal skutečné město a centrum textilního průmyslu. Vyráběly se zde tisíce uniforem pro jeho armádu. Valdštejn v celém svém panství bojoval proti protestantům, kterých zde byla většina, a snažil se je přivést na víru katolickou. Marně. Lidé se bouřili, Valdštejn zuřil, ale město přesto vzkvétalo a obyvatelé byli i v čase války v klidu a dostatku. Několikrát ale hrozilo, že Valdštejn město vypálí a obyvatele vyžene.

Trasa vznikla díky podpoře agentury CzechTourism.