Operace zlomený luk

Rok 1240 | Kaplice | délka 2.8 km | 7 zastavení | trvání 1.5h

Trasa vede z kaplického náměstí přes městský park, ven z centra, kolem kapličky do mírného kopce, dále přes boží muka zpět do města a končí u dvou kostelů.


Lov se zvrtnul a lovec bojuje o život. Když nebude lovec, nebudou Kaplice.

Historie drtivé většiny našich měst začíná kouzelným souslovím: „první písemná zmínka...”. Tahle tři slova zpravidla zastupují větu: „Co bylo před tím, nevíme, ale v tomhle okamžiku někdo město zmínil, a tím nám dal jistotu, že už existovalo.” Město Kaplice není výjimkou, a tak se i v jeho případě dočtete, že poprvé bylo zmíněno v dopise z roku 1257, kterým tehdejší hlava církve – papež Alexandr IV. – uděluje mariánskému kostelu v Kaplici výsadu vydávání odpustků. Odpustky byly cosi jako potvrzení, která znamenala, že hříšník učinil pouť, navštívil daný kostel, a bude mu proto zkrácena doba, kterou bude muset jeho beztak hříšná duše strávit v očistci. Když ve zmíněném roce už kostel, který chtěl zvětšit svůj význam tím, že bude poskytovat odpustky, existoval, kdy byl tedy založen? Byla kolem něj nějaká osada? Kdy ta osada vznikla? I město Kaplice má pověst o svém vzniku. Ta říká, že osada vznikla kolem kaple, kterou nechal postavit lovec, který ve zdejších lesích unikl velkému nebezpečí. My jsme se rozhodli, že díky To-tovi a jeho schopnosti cestovat v čase tuhle událost prozkoumáme. Ono totiž stačilo málo a kaple a následně město by vůbec nevzniklo.