Ohnivý Švéd

Rok 1647 | Jihlava | délka 3.5 km | 9 zastavení | trvání 1.5h

Trasa vede z Václavského parkánu pod kostelem svatého Jakuba Většího dolů do takzvaného Stříbrného údolí, kde obejde zoologickou zahradu a vyjde na protější svah, kde je na vrchu Heulos Hrádek, někdy také nazývaný Zámeček. Trasa se pak vrací do údolí k letnímu kinu, vystoupá zpět k centru města a přes náměstí se vrací na parkán.


Švédský vojenský velitel Österling okupuje Jihlavu a tyranizuje obyvatele, jako nikdo před ním. Osvoboď město!

Třicetiletá válka znamenala pro české země třicetileté utrpení. Jihlavě se válečné běsnění dlouho vyhýbalo, ale pak přišel rok 1645, březen, jeho jedenáctý den a třetí hodina a s ní švédské vojsko pod vedením generálmajora Wittenberga. Město má na vybranou: bránit se, nebo kapitulovat. Ačkoliv nemá posádku, která by město mohla bránit, město se rozhodne nevzdat a lidé z hradeb pozorují, jak Švédové demolují Špitálské předměstí a chystají děla. Vyjednávalo se a vyjednávalo a 13. března se stalo něco, co dnes už nikdo neumí s jistotou vysvětlit: Špitálská brána zůstala otevřená a švédští vojáci napochodovali do města a zmocnili se ho bez jediného výstřelu. Veškeré zbraně byly zabaveny a město muselo vyplatit tak zvané drancovné, které postupně dosáhlo astronomické výše 150 tisíc zlatých. Švédové začnou Jihlavu přeměňovat na takřka nedobytnou pevnost. Zplanýrují všechna předměstí a budují další a další opevnění. Denně je na opevňovací práce potřeba 1200 lidí. Práce se nezastaví ani při ostřelování města císařským vojskem. Rostou ztráty na životech. Chléb a voda jsou na příděl. Je vyžadována až otrocká disciplína. Množí se popravy měšťanů obviněných ze zrady. Švédská vojska byla mezitím vytlačena z Čech a Moravy a zůstaly pouze posádky v pevnostech, jako je ta jihlavská. Švédové jsou v obležení a jde jim teď o všechno. Útlak jihlavských obyvatel se stal téměř nesnesitelný. Město se vylidnilo a kdo zůstal, bojí se příštího dne. Veronika, dcera mlynáře z Hruškových Dvorů, stojí na hradbách a ví přesně, kdo může za strádání Jihlavanů: Samuel Österling, kterému kvůli jeho zrzavým vlasům a výbušné povaze přezdívají ve městě Ohnivý Švéd.