Malá ohnisková vzdálenost

Rok 1918 | Jihlava | délka 3 km | 9 zastavení | trvání 1.5h

Trasa vede od zadního traktu radnice kolem celého historického centra a sleduje hradební okruh.


Fotograf Haupt chce uspořádat slavnostní havířský průvod v době, kdy je vše zaostřeno jinak.

Známost jména fotograf Johann Haupt nepřekračuje hranice města Jihlavy, ale pro tohle původně hornické město je to jméno veledůležité. Haupt byl mezi zakladateli městského muzea a také prvním kustodem dohlížejícím na rozvoj muzejní sbírky. Kromě toho se svým fotoaparátem prochodil město křížem krážem a zanechal po sobě více než tři tisícovky negativů se snímky Jihlavy z přelomu 19. a 20. století. Další jeho zásluhou bylo to, že v roce 1890 obnovil tradici havířského průvodu – slavnosti, kde hlavní událostí je pochod dětí oblečených do pestrých kostýmů, které představují různé profese spojené s dolováním stříbrné rudy. První průvod havířů se sice datuje k roku 1799, kdy byl uspořádán na oslavu domnělého 1000. výročí založení Jihlavy. Hlavní oslava byla spojena s 24. červnem – svátkem sv. Jana Křtitele. Oslava proto začínala mší v kostelíku sv. Jana Křtitele a odtud šel průvod žáků, jihlavských cechů, mnichů, kněží, úředníků a městské honorace až do kostela sv. Jakuba. Johann Haupt se o devadesát let později rozhodl tuhle parádu obnovit, a tak v roce 1890 šly ulicemi Jihlavy čtyři desítky chlapců oblečených do kostýmů představujících celkem 21 hornických profesí. Další velkolepá akce připadla na rok 1899, tedy domnělé 1100. výročí založení města. Průvodu se tehdy zúčastnilo 159 osob – perkmistr, který zahajoval a vedl průvod, za ním šli 3 praporečníci, za nimi šli halapartníci, kteří měli za úkol praporec chránit, dále pak zpěváci, havíři denní a noční směny, proutkař, plaviči rudy neboli hutníci, rýžovači zlata, horníci – dělníci, horničtí učni, horníci – důlní hlídači, důlní kováři, směnmistři, měřiči, konšelé, horní soudci, patricijové, měšťané. Tyto postavy představovali žáci německé chlapecké měšťanky ve věku od 10 do 14 let. Johann Haupt už bere průvod jako samozřejmý začátek jihlavského léta a organizuje ho i v čase, kdy celý svět zachvátila válka – později označovaná jako první světová. Když v roce 1918 válka skončila, myslel si, že bude další důvod k oslavám. Část obyvatel Jihlavy však nesdílí radost z poválečného vývoje a část zase nepovažuje tradiční průvod za svůj. Pan Haupt má tedy problém, aby průvod dál pokračoval a potřebuje naši pomoc.