Kníže nad propastí

Rok 890 | Hranice | délka 4.8 km | 8 zastavení | trvání 2h

Okružní cesta teplickými lázněmi do Hranic a odtud naučnou stezkou až na okraj nejhlubší propasti světa.


Knížete Mojmíra II. pronásleduje jeho vlastní bratr s hordou nepřátel. Zachraň ho, než ho zabijí.

Od rozpadu Sámovy říše historické prameny urputně mlčí. Vlastně, to se tak říká, ale spíš mlčeli kronikáři a zapisovatelé tehdejší doby. Rozpomněli se až v 8. století, kdy začali sepisovat údaje o vznikajících hradištích a spojování kmenů. Nedělo se to samo od sebe, musel někdo přijít a ty lidi sjednotit. Jedním z nich byl i Mojmír II. Ten dal dohromady slovanské kmeny na Moravě a západním Slovensku a celé to nazval Velká Morava. Rozhodně měl úspěch, lidé poznali něco nového a nabyli jistoty pevného vladaře. Musel se ale potýkat i s těmi, co mu jeho úspěch nepřáli. Několik bavorských velmožů se spojilo s jeho proradným bratrem Svatoplukem II., aby ho připravili o panství i život. Honili ho po lese až do večera, ale na Mojmíra si nepřišli. Nebyl to vůbec hloupý velmož, nechal je napadat do Hranické propasti.