Kmotr v kápi

Rok 1001 | Horažďovice | délka 9.5 km | 8 zastavení | trvání 3h

Trasa vede z Horažďovic podél řeky Otavy do obce Malé Hydčice. Přejde přes most pro pěší do Velkých Hydčic a vrací se podél řeky do Horažďovic. Cestou prochází přes vrch Prácheň.


Kněžna Emma se svými syny prchá ze země před Boleslavem III., který je chce zabít.