Poslední pluk

Rok 1968 | Holešov | délka 9.5 km | 9 zastavení | trvání 3.5h

Trasa vede od zámku Holešov přes zámecký park a pak kolem koňské farmy a golfového hřiště do lesa na úpatí vrchu Hrádek. Dovede vás ke kapličce Panny Marie Svatohostýnské a k zámku Přílepy a pak se po cyklostezce vrací do Holešova. Trasa končí u policejní školy, kde bývala dříve kasárna výsadkového pluku.


Elitní výsadkáři cvičení pro boj v týlu nepřítele jako poslední vzdorují sovětské okupaci.

V lednu 1968 se komunistická strana vládnoucí ve státě už druhé desetiletí rozhodla zbavit svého vůdce Antonína Novotného. Znelíbil se Moskvě, která ovládala krajiny ovládané komunisty, i svým kolegům, kteří chtěli reformy. Straničtí bosové ponechali Novotného v roli prezidenta a za stranického šéfa si Slováka Alexander Dubček. Ten se rozhodl vytvořit „socialismus s lidskou tváří“ a zahájil řadu změn. Změny naplnili všechny optimismem a uvolněné náladě se začalo říkat Pražské jaro. Slováci se nadchli pro myšlenku, že vytvoří nový režim, který bude demokratičtější a hospodářsky výkonnější než ten, který nám po druhé světové válce nadiktovali komunisté ze Sovětského svazu. To však nemohli dovolit komunističtí vládcové v okolních zemích (Východním Německu, Polsku, Maďarsku) a především komunističtí velkošéfové v Sovětském svazu. Ti všichni si záhy uvědomili, že rozhodně nestojí o to, aby se ukázalo, že existuje nějaký jiný socialismus než který prosazují ve svých zemích oni. Pod záminkou „bratrské pomoci“ a záchrany socialismus v trhy v noci 20. srpna 1968 na naše území tisíce tanků a postupně k nám přišlo tři čtvrtě milionu vojáků ze sousedních států sdružených v tak zvaní Varšavské smlouvě. 230 000 příslušníků Československé armády nemá proti takové přesile šanci. Navíc čelní představitelé státu nechtějí přímý konflikt s mocnými komunistickými soudruhy a tak jen protestují a vydávají nesouhlasná prohlášení. 7. výsadkový pluk zvláštního určení je však vycvičen k boji v nepřehledném prostoru a nehodlá se vzdát bez boje. Výsadkáři hodlají dodrže svou přísahu, že budou bránit svou vlast. Jak tohle dopadne?

Trasa se součásti skupiny Cesty za svobodou a vznikla díky spolupráci s projektem O2 Svoboda není samozřejmost. 

Svoboda není samozřejmost - logo