Odzbrojený generál

Rok 1631 | Frýdlant | délka 3 km | 8 zastavení | trvání 1.5h

Trasa vede z centra města do svahu s vyhlídkou na město a pak kolem zámku parkem zpět na náměstí.


Za hranicemi Čech se šikují armády nepřátel, ale císařův nejschopnější vojevůdce Valdštejn se odmítá stát velitelem jeho vojsk.

Když se proti rakouskému císaři Ferdinandu II. Štýrskému vzedmulo v českých zemích povstání, byl Albrecht z Valdštejna jeden z těch šlechticů, kteří zůstali na císařově straně. Přes deset let pak financoval a organizoval armádu bojující pro císaře a vyhrával důležité bitvy. Při potlačení tak zvaného stavovského povstání ještě nebyl klíčovou postavou, ale když se pak v Evropě rozhořely další boje a proti rakouskému císaři se postavila koalice vedená dánským králem Kristiánem, stal se Valdštejn vrchním velitelem císařských vojsk. Valdštejn si císaře zavázal tím, že půjčoval peníze na armádu a ze svých služeb vždy něco vytěžil – postupně získával panství zabavená šlechticům, dostával tituly a hromadil majetek a nakonec byl nejbohatším a nejmocnějším mužem v českých zemích – muž s titulem vévoda Frýdlantský a Meklenburský. Jeho zásluhou se většina bojů třicetileté války za Ferdinandova života vedla mimo území českých a rakouských zemí. Přesto císař v roce 1630 ustoupil tlaku kurfiřtů (důležitých osob říše, které volí císaře) a Valdštejna odvolal z funkce velitele generálů (generalissima). Valdštejn se vrátil do Čech, ale zdálo se, že se svým zostuzením nijak zvlášť neužírá. Veškerou svou energii vrhl do budování svého panství. Neuběhlo však ani půl roku a císař už začal pociťovat, že mu Valdštejnovy válečnické schopnosti chybí. Válka s dánským králem skončila jeho porážkou, ale na Ferdinandovi spojence tentokrát udeřil král švédský a válka se rozhořela nanovo s ještě větší silou. Švédský král Gustav Adolf se ukázal jako vynikající stratég a kráčel od vítězství k vítězství. Sekretář císařovy válečné rady Gerhard z Questenbergu začal mít opravdu špatné spaní a každý večer myslí na to, co asi dělá Albrecht z Valdštejna a jak to udělat, aby zneuznaný generál zapomněl na křivdu a znovu se stal velitelem velitelů.

Trasa vznikla díky podpoře agentury CzechTourism.