Hodinová válka

Rok 1939 | Frýdek-Místek | délka 5 km | 7 zastavení | trvání 2h

Trasa vede z nádraží do parku zvaného Smetanovy sady, do centra Místku a pak přes most kolem nákupního centra k zámku Frýdek a přes frýdecké náměstí a park Komenského sady zpět k nádraží.


Německá armáda těsně před válkou nečekaně vjíždí do Frýdku-Místku. Ubrání se místní kasárna?

Je 14. března roku 1939 a německá nacistická armáda vjíždí do Frýdku-Místku. Československo už bylo donuceno odevzdat německu část svého území obývaného německy mluvícím obyvatelstvem, ale teď se ukazuje, že to nestačilo. Rozpínavost německé nacistické říše se projevila naplno. Bez vyhlášení války, ještě před ukončením jednání, se Němci nahrnuli na naše území s tisícovkami vojáků. Ve Frýdku-Místku teď stojí před Czajankovými kasárnami a žádají, aby je českoslovenští vojáci opustili a předali zbraně okupantům. Velitel posádky Czajankových kasáren se rozhodl postavit německým jednotkám na odpor. Proti obrovské přesile bez tvé pomoci však nemají Češi šanci.