Starosti pana Voka

Rok 1593 | Český Krumlov | délka 4.5 km | 9 zastavení | trvání 1.5h

Trasa vede ze zámku na Latrán a po nábřeží a přes most pro pěší k hřbitovu. Dovede tě k Hornobranskému rybníku, kde je možné se v létě koupat. Pak jde zpět do centra města a pod Plášťový most, aby se tak vrátila po zámek.


Petr Vok z Rožmberka je až po uši v dluzích, ale je dobrý pán a zaslouží si pomoc.