Modrá proti rudé

Rok 1968 | Česká Třebová | délka 7 km | 9 zastavení | trvání 3h

Trasa vede od nádraží v České Třebové na Kozlovský kopec, kde můžete navštívit rozhlednu, restauraci a chaloupku s muzeem Maxe Švabinského. Trasa se pak vrací lesem zpět do Třebové, přičemž míjí pravěkou experimentální osadu a poutní kapli. Převýšení trasy je skoro 300 metrů, ale návštěva uvedených míst stojí za tu námahu.


Výpravčí Petr se všemožně snaží zdržet sovětský okupační vlak jedoucí na Prahu.

Dispečeři Československých drah v čase okupace vojsky Varšavské smlouvy uměle zdržují vlak naložený sovětskými rušičkami, který jede z Ostravy na Prahu. Na každém zastavení se řeší, jak vlak různě přesměrovávat či zdržovat. Nakonec Sověti vezmou dvojici dispečerů jako rukojmí a ostatní musí vlak pustit dál po trati. Výsledkem hry je, že vlak je uměle zdržen o 2 dny a rukojmí jsou propuštění bez újmy. (Chceme na trase ukázat, že řízení provozu železnice není vůbec jednoduchá záležitost.) 21. srpna vyrazil ze SSSR přísně tajný zvláštní vlak se speciálním nákladem. Ve vozech byla naložena telekomunikační technika určená k zaměřování a rušení pozemního rozhlasového a televizního vysílání. Plánovači invaze totiž velmi dobře tušili, že masmédia mohou sehrát v nadcházejícím obsazení Československa klíčovou roli, a pokud by se obsah vysílání vymkl kontrole, mohlo dojít k tomu, čeho se Brežněv snažil za každou cenu vyvarovat – podněcování obyvatelstva k odporu, ale hlavně nechtěné publicitě ve svobodném světě. Tajný vlak nezůstal v utajení dlouho. V pátek 23. srpna ve 12:20 odvysílal rozhlas výzvu železničářům, aby udělali vše, co zabrání jeho jízdě do Prahy. Tou dobou stál vlak před Českou Třebovou. Modrá armáda se činila.