Utajený poklad

Rok 1771 | Brno – Veveří | délka 2 km | 5 zastavení | trvání 1h

Cesta na kopec s hradem Veveří za tajuplnou legendou o templářském pokladu.


Kníže Prosper ze Sinzendorfu našel zprávu, že na hradě Veveří je ukryt poklad. Ten je však nebezpečný.

Stříbrní apoštolové jsou obávaným pokladem, který nikoho nenechal spát. Přinášel strach, nebezpečí a tajemství, každý by ho chtěl mít. První doložený majitel byl sv. Vojtěch, který si apoštoly vzal do hrobu. Vykopal je Břetislav I., který tento vzácný poklad zašantročil na hodně dlouhou dobu. Kronikáři se probouzejí ve chvíli, kdy poklad objevili templáři v ženském cisterciáckém klášteře Porta Coeli a tam začíná náš příběh. Dokonce kvůli stříbrným apoštolům zabili krále Václava III., aby se dostali ke klíčům od tajné komnaty, kde se poklad ukrýval. Poklad odvezli na hrad Veveří a zakopali kdesi v podzemí. Netušili, že jejich řád někdo zruší a než se stihli pro poklad vrátit, zapomnělo se, kde přesně leží. A apoštolové spali a spali až do osmnáctého století, kdy se objevil Prosper ze Sinzendorfu, kterému spadla korouhev páva na hlavu...