Ochrana osobních údajů

Pečlivě si přečtěte následující informace o zpracování, shromažďování a zabezpečení osobních údajů uživatelů mobilní aplikace Skryté příběhy.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Každý uživatel dává svou registrací automaticky svůj výslovný souhlas společnosti Tripeduca s.r.o., která provozuje webovou stránku a mobilní aplikaci Skryté příběhy (www.skrytepribehy.cz) (dále jen „Provozovatel“), jako správci osobních údajů, ke zpracování svých osobních údajů (jmenovitě: e-mailové adresy, jména týmu, případně fotografií) za účelem evidence uživatelovi aktivity a jeho výsledků ve hře Skryté příběhy. Tento souhlas uděluje uživatel Provozovateli na celou dobu, kdy bude existovat jeho osobní účet sloužící k evidenci jeho aktivity v rámci hry Skryté příběhy.


V rámci registrační procedury uživatel potvrzuje, že byl Provozovatelem hry Skryté příběhy poučen o svých právech podle zákona o ochraně osobních údajů.

 

Shromažďování a využití osobních údajů

Veškeré informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě a ochraně těchto citlivých údajů.


Provozovatel respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky a mobilní aplikaci. Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno týmu, či e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Provozovatel tyto údaje využije pouze k těm účelům, které byly uvedeny při získávání údajů. Abychom zajistili, co nejlepší fungování hry Skryté příběhy, budeme uvedené informace používat k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a zjišťovat vaše potřeby a mohli pak následně zlepšit naše netradiční hravé průvodce.

Mobilní aplikace sleduje polohu uživatele a to i při běhu aplikace na pozadí. Důvodem je, aby aplikace mohla uživatele upozorňovat na místa s úkoly (zastavení), i když není momentálně otevřená. Údaje o poloze (location) uživatele nejsou nijak shromažďovány a uchovávány. Jedinou výjimkou jsou záznamy o místech a čase, kde a kdy plnil uživatel úkoly spojené s hrou.


Provozovatel vaše osobní informace neprodá ani nepronajme žádné třetí straně, s výjimkou Skryté příběhy z.s., která se podílí na realizaci projektu Skrytých příběhů. Společnosti můžou informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách a mobilní aplikaci Skryté příběhy. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

 Zabezpečení osobních údajů

Správcem osobních údajů je Tripeduca s.r.o. Tato společnost uchovává vaše osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.


Provozovatel si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních dat v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.

 

Právo na vymazání z databáze

Poskytovatel svých osobních údajů má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze. Vymazat svůj účet včetně všech shromažďovaných dat je možné přímo z mobilní aplikace (Profil / Smazat účet). Poskytovatel může požádát o smazání účtu i e-mailem. A to e-mailem odeslaným z e-mailové adresy uvedeného při registraci na e-mail info@tripeduca.com. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti e-mailem veškeré údaje z databáze vymazat.